Đối thoại giữa Admin và khang123

2 Tin nhắn khách thăm

  1. GM ơi mở TK 999999 ra dùm tôi đi sao khóa ac tôi Mu BALONG
  2. GM ơi mở TK 999999 ra dùm tôi đi sao khóa ac tôi
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2