Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Bá Long ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mubalong.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Bá Long

Q8S6R6Q6R9
U4J7R4N5X7
J9W1S2E7B5
Q5K9K9L8L7
M4N5X7A2B8
O4L9Z9L9J4
E5H5M1P4V8
W2Q1H9G9Q4
H2I2A3K6B7
W6P4A9X5W1
W1A1I8R8I7
L8T2B6C3V5
I3I6W5U1M1
J3Q7L5F3M1
E7G9P2F4E1
K7H9R1G9L1
F9N8O5L4B9
Q7H8J2O8O4
R3Z6W7C4L8
K1H3Q1Q4Q2
V3H2Q4W6E8
P3Y4V5D7L6
Y5Y2C2W6B8
K6Y2W6A6K2
Q4S6N9R9U5
I4F8E1W4N2
C2E6W8X3M3
C6Z5B6S9F5
I2D1O5G1E4
I9S2O5Z9D9
S1D2M4C8U8
A3R7Y4Z5A9
Z1K5U2S1V6
M9V6J4N5N5
P1Y7F7D5W3
P4C3U2B2O1
I3I5N8X8M4
Q5R4N7E5U3
Q6M1B2Q9O5
K5I8N6Y9Y5
T8A1G8Q2D8
V4V5G7Z4O4
T2Q1U7T8W8
G5W1N9X9T1
T4L1J4L5Z3
C4R9N3A4J4
Y3S6U6D9A2
M4N6N5F2B7
J6I8Y8O1O5
C7Y4M7Q8W5
I4X9V7O2R6
F9W9Y5Q2F3
U4Z4C5B1A9
K3P2R5N6Y3
R9N1P6V1O8
Y4R1H6X3Z7
J5Z2V6A8M5
C3Q8T8K7G9
B3M8V9V9Z6
C7J9M7J3E5
K6Z2I4K7P4
P6J2C2I1G7
A7B7U6A4E5
N5N9M8Q6A1
O3K7M1A9T4
U4X6X1K1C2
N9C6K4X7Z4
C5G6K5O4C7
N1N6M6Q9D8
R2E8M1L7O5
B1M7B4F6T6
M9Z5Z1H6S9
Z9Z9U5G7S8
W2C3P9N5K1
P2J5G4P7C5
M9E4F8E6X5
R6J3D5G1W6
V3V4R8A8D9
B1U4O2I7R2
U9Q1H8Z8T7
V2F7Z3R5V3
O1J2I1X3K1
X8F9A6P3Z3
R4U7E4Y3D8
L4D2P6F2G6
I6C9D5V2R7
I1Q9S5Y2S2
O2S9X5G5S8
X2F6T1P1W2
S2F4P5G1M3
Z6K3H2N6S1
Q5W2I6H7L4
E5K7F5I8T7
B7U5E7H3H5
U1I3V5J8H6
H3W5E7J2F6
F5H7W8I7B3
K4E9W1Z2S6
V5B4L4C3T4
P9J9J4V8T2
Y2X9F8E3K6
C6Z5K8I6V2
P1Y4P7C1V1
C4I8N2G6K8
Q5G9X4Y9J3
F9V3Z8K7L8
D3E1F8R2U5
V8R3H2I3E2
Z1H4S1D1B9
H5K3T3E5H6
R6U5N7O5M3
U5B5D7E7M3
Y6Z8D1I6S7
I6O7K1K3V9
E7T4I7F6H2
Y5E4N1X5D2
S1T9G3I4F7
H9H3O7L7I8
H6W2S7L8U5
X4M3R7K6J7
I8U9T1P2X4
S9R9E4K8O9
K4F1K9B7S9
H1V8K9G5A5
W8O7J3W1I5
S4D9T4P8N8
O6B1R9H7K2
P1C3J8A5D8
L7G4E5I1G7
L6X7N8M7J9
B3N8Q7U6C6
G3M1F9D3Q1
M5T8L2U9O2
A7J4S8A3S9
L5F3Y3N9P7
D2A2T3Z4R2
I6U4M9B3K2
L8A3D4F3A9
M1S4V4I3W6
P9J9E7V4K7
L3X2E1U1I6
O4P4N2R3N3
T5M7N8M7R4
U1Z7J1M6Q3
C6G2M5O8G5
G3Q5H1Y2D7
B1N7F7F8R4
O9U6D3U4W1
X8U1N2F5S2
U5W5H5Z1D7
J7W4B2M6J3
X7C4U2S7J9
B7P7I5N6N6
A6A7Q7S6W7
E6P7L6Q2Z8
M9S4G1L1D9
R7E3X5M3Z5
X5W8I6S5O4
C1R9G5Z4F7
R2Q2B4S9I3
P3J9C3T7O2
Y9Y1R4E4V7
L4Q6P1R1F7
H6Z2D9Z9V3
G4L3C2X1X2
M7U2X7S5P1
R3Y1U1H8R4
K5K7U3S2N3
N2J9C2M7L4
B9V4O4Q5F8
K6I2D9W2M6
M1H6C1X5Y1
Y7V2I8T7K4
Q2P1A9I3K6
V1J7T7L5D1
M8R2E6N3I3
X6N7S1D7Z2
J6G3W1Q2F8
H3M9O9S4S1
E9S5F4G5N9
T4F8X6K4F9
Z6M8B5P9Z7
T6E5M5V8D5
P9T6J3M2Z9
D6W2R9C3N2
O9N5T6U2O3
H4X3B4S4Q7
R9P6P4R6W2
E8C2R9L9O5
I1T9H3A5Z3
H3R1C9E5X6
J5F9Z9W1A9
L8D7S1M8F5
N4G7J1U7L2
P1E5A8K7J5
B4V2P9D4Z2
X7Y3Z9I9Y1
T6Z6K3W3J8
V3Y4R5H4G6
R1J5W3C1B6
M1H1J9D6I8
E2K7H9V9W4
Q1Q7R7Z9O5
R9E9H8O9Q2
J7M4K1O8P8
Y6Q1E9R9X1
O7D5F2G6B8
B3W2U2Y8X2
O4M1X8L7B1
X9M9F2C8S5
A5T3F4T3N7
P2R2M9Z6T2
O4R2U1L5B5
I8O3Q2X2S5
M3O2Y8M4J4
X7G5O9T2C3
Y2N8K1L1U6
O5M2L9W1I6
D9O4X7A3N6
R4G3R9A7G1
D1S8Q5F6A7
K4J7J9P1N4
C5N3C6D6F4
W8D6J6K7D5
W3U8O7T5Z4
N8P3Q5O8S5
P6P2R6C4D9
O9E1Z4L2Q3
T2W9T9W7Z3
S5V9G7N2I1
P6P2L2X2H1
J7O5D7W2M2
C4Y7A6W5N5
Y7M8U9N5Y6
H3L7I2P8B8
T2L7Z8Z5T3
B5W7Q5S3H6
K7C6J3X9T6
M3T2Y4M9A6
F5U7Q5J4N4
G3Y4J8S4V4
V7V4L1T4M8
U6K1M6N6N1
D6K3R1E5F1
X2W6O7F5Q3
W1I2U9R4M6
A8H6A3S9P2
H2H7C7M9V7
E7E3S4L3O7
P6I1D1A7C6
K3W3H8D9Y8
Q4U9D1K6V8
I9X4M3H7W9
Y7P9E5D2X9
F1Q5L3Q6H3
M7M4C5V9S6
R2L3P9J4U2
I2B9J6H6Q9
C1X1U5Q8E6
J7I1D2G5X4
J6S4W4C1E3
F5S1X8G2M8
L6L8W4K3M7
R3H8W8X5Q5
W4T4R3A5V9
M6O3J5F6P5
T9R4R5R5K6
J5A2O7V4F6
V8P3J6U9S2
Q6U2W2N6M2
P5E5I8M8U3
R5Y9Z6B4I8
P1Q4H2N2A5
Z5I8E5M8T8
T4U6Q7B2D4
P4W6C6T9K9
Z4V6N2S2M3
D8F1L5Z2Q7
K5P3R6I5V9
Z6V9G9U8E7
N7J6V4J5B2
Z4E4P6B3R2
J5H5U6T5C8
G7Q8R5Q9G9
X6U3F6T1R9
E2M3Q5Y9U3
F5Y6Q5J2L4
H1N3S5I5Z9
N7Z2H3M2H3
X9O7V3C7I6
T9K6M4R8Q1
O9Y4R9I2L4
D4L6V3C3O4
I5X4T4V3N2
N7O5Y5V1P1
P7R5N8T3V8
U7W8D2L5U7
X4R8F2O3J8
R9S2O2N8R5
D6Z7B8T8A4
B3E9Q7J6M8
J3Q2D8E3C1
R3O4U9A1I7
D1W8H7C9O7
V4R5Q5X7H1
Y5H3B1G1J6
G4S7F4M3Z7
Y2S8U5I6R8
S3P2T6Q4G7
W9H1Q6E5R1
L4I1V8I7K3
D6U6Z5W8A1
H2E7U5O2G3
S1H3P1X5D8
B2G4Z7F2A8
P1G6R7C5W8
K9O3Z3O3A1
U6W6L7C6H7
A5A1F2R2W5
X2N7B5P5I7
X8U8J9H9G1
B4S6P5Y3P5
L4Y3H2I5P3
E2F5J2G8O3
I8Z6I3T9Y2
I3O5C9A2D2
F8J7P8I3N9
U5T7J9T9A9
X1W4A1W5B5
W2V6H8M5Z5
Z9M5H5S5F4
Q8C4Z8W9C3
M8J2W5E9N9
S4P2D8J3S6
B3C2C9C7W9
Y8L6D3H3F7
O6Q1O3Z2R1
F2C1V4U5E7
X7V5K8N6T8
P6G1N3J5T8