Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Bá Long chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.mubalong.com/showthread.php?7358

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK KunDun
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK TanSat
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK erer
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK MasTerOne
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK TaXiUbur
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK NgocApple
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Mrremmy

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.